בנין בוטיק למכירה

, 600 מ"ר שטח בנוי, פינוי מיידי

$6,813,255

בנין חדש למכירה 6 דירות 4 קטנות ו2 גדולות. בנין בוטיק עם מרפסות סוכה ,מעלית ,מיזוג מרכזי, ונוף 

מדהים .מיקום מעולה .אפשר גם לקנות כמה דירות ביחד ולא את כל הבניין 

Bb8fca40d9b2d481259c1cf6511f0192